Silikon O14 600ml bezbarwny - 12 szt

Numer katalogowy
Odporność termiczna po utwardzeniu
–40 ÷ +100°C
Czas tworzenia naskórka
[min] 5 - 15 (23°C / 50 % r.w.)
Czas kożuszenia
[min] 15 (23°C / 50 % rel.wil.)
Ciężar właściwy
[g/cm3] 1.00 (w temperaturze 23°C )
Tempo utwardzania
[mm / 24h ] 3,0
Twardość, Shore A
18
Wytrzymałość przy zerwaniu
[N/mm2] 0.5
Wydłużenie przy zerwaniu
[%] 200

Informacje o produkcie

Tytan Industry O14 jest jednoskładnikowym, szybkoutwardzalnym uszczelniaczem, który w reakcji z wilgocią atmosferyczną tworzy niekurczliwą, elastyczną spoinę. Zawiera środki zapobiegające powstawaniu i rozwojowi większości pleśni, grzybów oraz glonów. Wytrzymuje duże różnice temperatur, promieniowanie UV, a właściwości fizyczne pozostają niezmienne przez wiele lat. Ze względu na swój neutralny system utwardzania charakteryzuje się doskonałymi przyczepnościami do różnorodnych podłoży i to zarówno porowatych, jak i nieporowatych, np. do szkła, glazury, stali, aluminium, ceramiki, granitu, betonu, cementu i do wielu tworzyw sztucznych, w tym twardego PCV.

ZASTOSOWANIE

 • elastyczne uszczelnianie w szkleniu ram okiennych wykonanych z drewna;
 • uszczelnianie wanien, umywalek, pryszniców, zlewozmywaków i innych urządzeń sanitarnych oraz
  wodociągowych;
 • spoinowanie płytek ceramicznych;
 • łączenie materiałów drewnianych, betonowych, metalowych i z tworzyw sztucznych.

Przygotowanie podłoża:
Łączone powierzchnie powinny być czyste i suche, bez kurzu, smarów i olejów. Powierzchnie odtłuszczać najlepiej przy pomocy acetonu lub etanolu ( szkło, glazura, metale) albo detergentu (tworzywa sztuczne). Podłoże dokładnie osuszyć.

Podkład:
Tytan Industry O14 nie wymaga stosowania podkładu na większości podłoży, jednak na niektórych specyficznych powierzchniach (np. powierzchniach chłonnych lub powlekanych) konieczne może być zastosowanie podkładu dla polepszenia przyczepności. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem Technologicznym.

Projektowanie złącza:
Szerokość złącza należy przyjąć taką, aby była w stanie przenosić ruch w zakresie obliczonym dla danego uszczelniacza ( przystosowanie do ruchu ). Generalnie minimalna szerokość spoiny powinna wynosić 6 mm. Dla łączy w zakresie 6 ÷ 12 mm zalecana głębokość szczeliny wynosi 6 mm. W przypadku złączy o szerokości powyżej 12 mm stosunek szerokości do głębokości powinien wynosić 2 : 1, do maksymalnej głębokości 12 mm.
W przypadku głębszych szczelin oraz tam, gdzie jest to konieczne należy zastosować elastyczne wypełnienie stałe ( np. polietylenowy pręt wypełniający ), przy czym minimalna grubość warstwy uszczelniacza nad wypełnieniem stałym powinna wynosić 6 mm. Elastyczne wypełnienie stałe powinno być stosowane wszędzie tam, gdzie mogą wystąpić naprężenia zwrotne lub aby uniknąć przylegania uszczelniacza do trzech powierzchni, co ogranicza jego przystosowanie do ruchu.

Aplikacja silikonu:
Końcówkę dyszy aplikatora należy uciąć skośnie na szerokość spoiny i dokręcić do obciętego powyżej gwintu wylotu z kartusza. Silikon wyciskać z kartusza przy pomocy wyciskacza. Powierzchnię przylegającą do spoiny zabezpieczyć przed zabrudzeniem taśmą maskującą. Spoinę należy wygładzić szmatką lub gładką szpatułką zamoczoną dla zmniejszenia przyczepności w roztworze mydła. Nadmiar nieutwardzonego silikonu z rąk, narzędzi i zabrudzonych powierzchni należy usunąć ręcznikiem papierowym przed jego utwardzeniem. Po utwardzeniu silikon z rąk należy usunąć wodą z mydłem, a z narzędzi w sposób mechaniczny lub przy pomocy środka do usuwania silikonu.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

 • Tytan Industry O14 nie należy stosować na powierzchniach bitumicznych, podłożach na bazie naturalnego kauczuku, chloroprenowych lub na materiałach budowlanych, które mogą wydzielać oleje, plastyfikatory lub rozpuszczalniki.
 • nie jest przeznaczony do spoinowania marmuru, piaskowca i innych kamieni naturalnych;
 • Przy planowaniu spoiny należy uwzględnić możliwość niewielkiego przebarwienia silikonu na niektórych podłożach oraz pod wpływem warunków atmosferycznych.
 • Nie stosować silikonu w całkowicie zamkniętych przestrzeniach, ponieważ do jego utwardzenie niezbędna jest wilgoć z powietrza.
 • nie należy stosować na wrażliwych powierzchniach metalowych, np. miedzi i jej stopach lub srebrzance luster.
 • Silikon nie jest zalecany do złączy znajdujących się stale pod wodą, ponieważ mogą w nim wystąpić pewne zmiany fizyczne.
 • nie należy stosować do akwariów.
 • nie jest przeznaczony do szklenia strukturalnego.
 • Silikon nie jest przeznaczony zarówno do kontaktu z żywnością, jak i do zastosowań medycznych. Produkt nie był badany ani przedkładany do testów dopuszczających zastosowania medyczne i farmaceutyczne.

 

Cennik Dostawy
dostawa inpost Polecony Inpost 6.99 zł
dostawa paczka w ruchu Paczka w RUCHu 8.99 zł
poczta polska kurier48 Poczta Kurier48 12.99 zł
dostawa kurier Kurier 15.99 zł
dostawa kurier pobranie Kurier (pobranie) 21.99 zł