FAQ

HYDROIZOLACJE BITUMICZNE, PAPY

Którym Abizolem można konserwować smołowany dach?

Obecnie w sprzedaży nie ma dostępnych środków przeznaczonych do konserwacji smołowych podłoży. Ze względu na swoją toksyczność smoła została wycofana ze stosowania w budownictwie. Obecnie do konserwacji pokryć dachowych i wykonywania hydrolizolacji stosuje się lepiki asfaltowe. Jednak ze względu na dużą róznicę topnienia obu tych materiałów (smoła ok. +400C, bitum od +900C) materiały bitumiczne nie nadają się do stosowania na smołę. Jedynym wyjściem jest usunąć powłokę smołową (i przekazać ją do utylizacji) i wykonać nowe poszycie z pap asfaltowych. Do konserwacji pokryć asfaltowych polecamy Dacholeum.

Czy układ izolacji pionowej na fundamencie „Abizol R + Abizol P + Abizol ST do przyklejenia styropianu jest prawidłowy?

Przedstawiony układ hydroizolacji jest zdecydowanie błędny ! Abizol R i Abizol P są asfaltowymi produktami rozpuszczalnikowymi, a co za tym idzie nie tylko nie połączą się z Abizolem ST, lecz również doprowadzą do uszkodzenia styropianu. Do hydroizolacji fundamentów ocieplanych styropianem należy stosować produkty dyspersyjne np. Disprobit Grunt Koncentrat do gruntowania podłoża oraz Disprobit w co najmniej 2 warstwach nakładanych na krzyż. Każda następna po całkowitym wyschnięciu poprzedniej. Na tak wykonaną hydroizolację można przyklejać styropian, płyty XPS za pomocą Abizolu ST nakładanego punktowo tzw. „plackami” lub za pomocą kleju do XPS TYTAN EOS.

Czy Abizol KL-DM może służyć do przyklejenia papy termozgrzewalnej?

Abizol KL-DM jest lepikiem asfaltowym do stosowania na zimno, a żadne lepiki asfaltowe na zimno lub na gorąco nie nadają się do przyklejania jakichkolwiek pap termozgrzewalnych. Papy termozgrzewalne powinno się mocować przy użyciu odpowiednich palników dekarskich zasilanych gazem propan butan.

Czy hydroizolację podposadzkową w mieszkaniu można wykonać z bitumicznych mas dyspersyjnych?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami nie wolno wykonywać ŻADNYCH POWŁOK BITUMICZNYCH w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Z przepisu tego jasno wynika, że żadne środki bitumiczne nie mogą być stosowane do hydroizolacji podposadzkowej w mieszkaniach, natomiast mogą być zastosowane w pomieszczeniach niemieszkalnych, np. garażach, piwnicach, magazynach itp. W przypadku konieczności wykonania takiej hydroizolacji proponujemy zastosować cementową masę izolacyjną HYDRO 2K

Czy papę W400 do podłoza z desek mogę przybić papiakami?

Papy W 400 nie można do podłoża mocować mechanicznie. Papa ta przeznaczona jest do klejenia za pomocą lepików na gorąco lub na zimno. Do mocowania mechanicznego należy stosować papy z odpowiednimi dopuszczeniami, np. Gorbit Standard PZ PYE PV140 S30 Super Montaż

Czy Abizolem ST mogę przykleić styropapę do dachu betonowego?

Jednym z zastosowań Abizolu ST jest klejenie styropianu do hydroizolacji pionowej fundamentów. Nie wolno go jednak stosować do przyklejania styropianu lub styropapy do powierzchni poziomych. Abizol ST jest produktem dyspersyjnym, czyli wodnym. Po przyklejeniu Abizolem ST styropianu na powierzchni poziomej zawarta w nim woda nie jest w stanie odparować poprzez nieprzepuszczalną powierzchnię styropianu. W związku z powyższym spoina się nie utwardzi.

Którym z produktów bitumicznych mogę uszczelnić styk obróbki papowej z obróbką blacharską na dachu?

Do takich uszczelnień doskonale nadaje się Abizol G lub Szpachla dekarska.

Zaizolowałem ściany fundamentowe Abizolem R.

Okazuje się, że fundamenty mają być ocieplone styropianem. Czy mogę teraz położyć dwie warstwy Disprobitu i kleić styropian Abizolem ST? Abizol R jest produktem rozpuszczalnikowym, Disprobit jest produktem dyspersyjnym, czyli wodnym. Niestety, tych produktów nie należy nakładać na siebie, ponieważ po czasie się od siebie odspajają i hydroizolacja przestaje spełniać swoją rolę. W zaistniałej sytuacji należy usunąć już ułożony Abizol R (mechanicznie lub przez opalenie palnikiem) i wykonać hydroizolację z produktów dyspersyjnych – Disprobit Grunt Koncentrat + Disprobit co najmniej 2 warstwy, a następnie przykleić styropian, płyty XPS za pomocą Abizolu ST nakładanego plackami lub za pomocą kleju do XPS TYTAN EOS.

Ile warstw Disprobitu muszę nałożyć, aby wykonać prawidłową hydroizolację fundamentów?

Aby hydroizolacja była skuteczna należy nakładać zawsze minimum dwie warstwy powłoki. Jednak o ilości warstw i ostatecznej grubości hydroizolacji powinien zdecydować projektant, na podstawie badań hydrologicznych terenu, na którym ma być posadowiony budynek. Proszę także pamiętać, że kolejną warstwę izolacji, możemy nakładać dopiero po wyschnięciu poprzedniej.

HYDROIZOLACJE MINERALNE

Czym zabezpieczyć ceglany mur przed wnikaniem wody w strukturę cegły?

Aby zabezpieczyć cegłę przed wnikaniem wody i szybkim osadzaniem się kurzu proponuję zastosować Impregnat do fasad i elewacji. Impregnat ten pozwala na wydostawanie się z podłoża pary wodnej, jednak nie przepuszcza wody do wnętrza. Impregnatem tym można zabezpieczać również piaskowiec, aby zabezpieczyć go przed wnikaniem wody i możliwością powstania spękań mrozowych. Preparat ten nie zmienia koloru podłoża.

Czy płynną folię można stosować na zewnątrz

Można, ponieważ jej odporność temperaturowa po utwardzeniu wynosi od -25OC do +50 OC, jednak należy zwrócić uwagę na to, aby podłoże na które nakładana jest płynna folia było suche. Jeśli w podłożu jest wilgoć (tarasy balkony), zalecamy stosowanie paroprzepuszczalnej, ale wodoszczelnej zaprawy Hydro 2K

Czy stosowanie taśm uszczelniających do płynnej folii jest konieczne?

Płynna folia jest odporna na statyczne ciśnienie wody, jednak w miejscach styku podłogi ze ścianą, w ściany ze ścianą, czy w szczelinach dylatacyjnych dochodzi do niewielkich ruchów tych płaszczyzn w efekcie czego może nastąpić przerwanie warstwy izolującej przed wodą. Dlatego we wszystkich tych miejscach należy bezwzględnie stosować taśmy i inne elementy uszczelniające, aby zapobiec przenikaniu wody. Jest to bardzo ważne szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia ze ścianami wykonanymi w technologii G-K

IMPREGNACJA DREWNA

Czy impregnat do drewna TYTAN NW można kupić w postaci bezbarwnej

Tak, impregnat TYTAN NW występuje zarówno w postaci bezbarwnej jak i z zielonym barwnikiem kontrolnym.

Czy substancje zawarte w impregnacie do drewna TYTAN NW reagują ze stalą lub foliami wstępnego krycia?

Impregnat TYTAN NW jest niekorozyjny wobec stali, ocynku oraz folii i membran wstępnego krycia (parporzepuszczalnych) .

PIANY

W jakich zakresach temperatur można stosować pianę poliuretanową?

Wielosezonowe (letnie) piany poliuretanowe stosujemy w temperaturze otoczenia od 0 do +30 C . Zalecana temperatura puszki: od +10 do +30 C.

Dlaczego przed użyciem zalecane jest wstrząśnięcie puszki?

Komponenty używane do produkcji pian mają różne ciężary wagowe. Podczas magazynowania osadzają się na różnej wysokości puszki. Wstrząśnięcie puszki zapewnia dokładne wymieszanie wszystkich składników piany.

Co robić, jeżeli piana nie wychodzi z puszki? Jaki może być tego powód?

Powodów może być kilka. Najczęściej spotykanym jest zaklejenie zaworu. Wówczas wystarczy lekko uderzyć w zawór, aby skruszyć utwardzoną pozostałość piany. Należy jednak pamiętać, że nie naturalna pozycja robocza jest powodem większej emisji gazu wypychającego. W takich przypadkach zdarza się, że piana zostaje w puszce.

Dlaczego zalecane jest spryskiwanie piany wodą?

Piana jedno komponentowa utwardza się pod wpływem wilgoci znajdującej się w podłożu i powietrzu. Niekiedy tej wilgoci może być niewystarczająca ilość do prawidłowego rozbudowania się komórek piany. Z braku wilgoci powstają puste przestrzenie w jej strukturze.

Jak usunąć utwardzoną/nieutwardzoną pianę

Nieutwardzoną pianę usuwamy za pomocą Czyścika do pian poliuretanowych. Utwardzoną pianę usuwamy mechanicznie, a pozostałości czyścimy ściereczkami dla instalatorów.

Jaka jest różnica pomiędzy czasem krzepnięcia, czasem obróbki wstępnej, a czasem pełnego utwardzenia

Czas krzepnięcia jest momentem kiedy świeża piana nie brudzi i nie klei. Czas obróbki wstępnej to czas wstępnego jej utwardzenia. Wtedy pianę można obciąć. Pełne utwardzenie piany następuje po upływie 24 godzin od jej dozowania. Wówczas pianę można „zamknąć”.

Jak zabezpieczyć utwardzoną pianę przed działaniem promieni słonecznych?

Piana poliuretanowa jest produktem nie odpornym na promieniowanie UV. Dlatego też wymagane jest nałożenie warstwy „odcinającej” przed degradującym działaniem promieniowania słonecznego. Należy to zrobić po pełnym utwardzeniu piany (24 godz.) za pomocą zaprawy klejowej, zaprawy cementowej, farby, akrylu.

Jaka jest odporność temperaturowa utwardzonej piany poliuretanowej?

Odporność termiczna utwardzonej piany od -60 do +100C.

Dlaczego przyrost piany decyduje o jej przeznaczeniu?

Przyrost pian jest czynnikiem decydującym o izolacyjności termicznej i akustycznej. Im jest mniejszy – tym parametry lepsze. Dlatego też do montażu stolarki otworowej zalecane jest zastosowanie pian o małym przyroście. Piany charakteryzujące się dużą post – ekspansją używane są do innych wypełnień.

Czy montując okna/drzwi należy używać rozpór?

Stosowanie rozpieraków przy montażu stolarki otworowej zabezpiecza użytkownika przed wypaczeniami profili okiennych oraz futryn drzwiowych. Zalecane jest więc stosowanie pian niskoprężnych, które przy prawidłowym wypełnieniu szczelin (70%) nie powodują tego typu uszkodzeń i użycie rozpór nie jest wówczas rzeczą konieczną.

SILIKONY

Dostępna jest duża liczba produktów każdego rodzaju. Którą markę Państwo polecają?

Wśród wszelkich klejów i uszczelniaczy rekomendujemy zdecydowanie markę ISUM. Posiada ona produkty bardzo wysokiej jakości przy zachowaniu rozsądnej ceny. W ich ofercie znajdą Państwo kleje do drewna, sznury dylatacyjne oraz inne produkty.

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy silikonem a akrylem?

Silikony są uszczelniaczami, które nie dają się pomalować, muszą być stosowane na suche i czyste podłoże i są bardziej elastyczne od akryli.

Dlaczego Akryl do Fasad się „bryli”?

Akryl do Fasad jest produktem dedykowanym do prac naprawczych na podłożach strukturalnych, mozaikach. Produkt przyjmuje konsystencję baranka o granulacji 1,5 mm.

Czym usunąć silikon?

Do tego typu zastosowań służy Remover, który usuwa zarówno świeży jak i stężały silikon. Działa również jako primer, zwiększając przyczepność powtórnie nakładanych silikonów.

Dlaczego silikony ulegają zerwaniu?

Najczęstszą przyczyną tego typu uszkodzeń jest nieprawidłowo wykonana spoina. Zaleca się, aby na każdej powierzchni spoina miała od 4 do 6 mm (wskazane 6 mm).

Czy Silikon do wanien akrylowych i PVC można użyć na inne podłoże?

Nie ma przeciwwskazań do zastosowania silikonu na inne podłoże. W nazwie ukryta jest sugestia większej elastyczności tego produktu.

Dlaczego na opakowaniu Silikonu Wysokotemperaturowego znajduje się zapis +315C?

Stała temperatura pracy obejmuje zakres od -65 do +265C. Silikon dopuszczony jest do chwilowego kontaktu (max. 4 godz.) z temperaturą +315C.

Czy Silikon Wysokotemperaturowy nadaje się do uszczelnień przy kominku?

Do tego typu prac sugerowany jest Uszczelniacz kominkowy, którego stała temperatura pracy wynosi + 1250C.

Jaka jest różnica pomiędzy Silikonem Sanitarnym a silikonem Neutralnym Sanitarnym?

Różnica tkwi w składzie chemicznym i użytym do produkcji środku sieciującym. Silkon Sanitarny jest silikonem kwaśnym i z tego tytułu może spowodować korozję niektórych materiałów.

Czym różni się Silikon Szklarski od Silikonu do Akwariów?

W połączeniach szklarskich mamy do czynienia z niejednorodnym materiałem. Łączy się przeważnie szkło z drewnem, aluminium itp. W spoinowaniu akwariów mamy do czynienia z powierzchniami gładkimi jakim jest szkło. Dlatego też Silkon do Akwariów charakteryzuje się zwiększoną przyczepnością do powierzchni gładkich.

Czy silikonów można używać do spoinowania płytek ceramicznych?

Silikony nadają się do tego typu zastosowań. W odróżnieniu od fugi cementowo – wapiennej są wodoodporne.

Czy trzeba gruntować akryl, przed malowaniem?

Ze względu na to, że uszczelniacz akrylowy inaczej wchłania farbę niż otaczająca go ściana zalecamy prze malowaniem zagruntowanie całej ściany w celu wyrównania jej chłonności oraz zniwelowania miejscowych odbarwień, które mogą być skutkiem mocniejszego wniknięcia farby w strukturę akrylu.

Cennik Dostawy
dostawa inpost Polecony Inpost 6.99 zł
dostawa paczka w ruchu Paczka w RUCHu 8.99 zł
poczta polska kurier48 Poczta Kurier48 12.99 zł
dostawa kurier Kurier 15.99 zł
dostawa kurier pobranie Kurier (pobranie) 21.99 zł